Αφοι Φιλοσίδη Α.Ε. Εξουσιοδοτημένος Έμπορος VW | 210.76.47.824-8 | Fax 210.76.47.823 | Ολύμπου 66, 16232 Βύρωνας
60 Jahre Transporter Werk in Hannover.

60 Jahre Transporter Werk in Hannover.

Hannover – Volkswagen Nutzfahrzeuge schreibt ein Stück Industriegeschichte: Vor 60 Jahren startete die Produktion des Transporter im Werk Hannover.