Αφοι Φιλοσίδη Α.Ε. Εξουσιοδοτημένος Έμπορος VW | 210.76.47.824-8 | Fax 210.76.47.823 | Ολύμπου 66, 16232 Βύρωνας
Amarok, Crafter und Transporter auf der internationalen Pflanzenmesse.

Amarok, Crafter und Transporter auf der internationalen Pflanzenmesse.

Volkswagen Nutzfahrzeuge zeigt auf der Weltleitmesse des Gartenbaus in Essen Fahrzeuglösungen mit branchenspezifischen Umbauten und Zubehörteilen.