Αφοι Φιλοσίδη Α.Ε. Εξουσιοδοτημένος Έμπορος VW | 210.76.47.824-8 | Fax 210.76.47.823 | Ολύμπου 66, 16232 Βύρωνας
Neues Werk in Polen.

Neues Werk in Polen.

Poznań/Białężyce bei Września – Die Grundsteinlegung für das zweite Volkswagen Nutzfahrzeuge Werk in Polen wurde am Donnerstag, 13. November, mit prominenten Gästen gefeiert.