Αφοι Φιλοσίδη Α.Ε. Εξουσιοδοτημένος Έμπορος VW | 210.76.47.824-8 | Fax 210.76.47.823 | Ολύμπου 66, 16232 Βύρωνας
Prüfung bestanden! 120 neue Mitarbeiter.

Prüfung bestanden! 120 neue Mitarbeiter.

Hannover – Sie sind die Zukunft von Volkswagen Nutzfahrzeuge: Alle Auszubildenden und Studenten haben ihre Prüfung bestanden und beginnen nun ihre Arbeit in den Fachabteilungen.