Αφοι Φιλοσίδη Α.Ε. Εξουσιοδοτημένος Έμπορος VW | 210.76.47.824-8 | Fax 210.76.47.823 | Ολύμπου 66, 16232 Βύρωνας
Red Bull Frozen Rush wraps up after 900-hp truck carnage

Red Bull Frozen Rush wraps up after 900-hp truck carnage

Filed under: , , , ,

The 2016 Red Bull Frozen Rush, which puts 900-hp Pro 4 trucks in battle on the slopes of Maine’s Sunday River Ski Resort, declares a winner after a lot of mayhem.

Continue reading Red Bull Frozen Rush wraps up after 900-hp truck carnage

Red Bull Frozen Rush wraps up after 900-hp truck carnage originally appeared on Autoblog on Mon, 11 Jan 2016 07:58:00 EST. Please see our terms for use of feeds.

Permalink | Email this | Comments