Αφοι Φιλοσίδη Α.Ε. Εξουσιοδοτημένος Έμπορος VW | 210.76.47.824-8 | Fax 210.76.47.823 | Ολύμπου 66, 16232 Βύρωνας

Volkswagen Commercial Vehicles starts off the new year with a 2.1 per cent increase in deliveries

Volkswagen Commercial Vehicles has recorded a positive start to the new year with 31,200 vehicles delivered to customers around the world…