Αφοι Φιλοσίδη Α.Ε. Εξουσιοδοτημένος Έμπορος VW | 210.76.47.824-8 | Fax 210.76.47.823 | Λεωφόρος Καρέα 2, 16232 Βύρωνας

Το επαγγελματικό της πόλης!

Το νέο Polo Van σας προσφέρει ευελιξία και άνεση στις μετακινήσεις σας.