Αφοι Φιλοσίδη Α.Ε. Εξουσιοδοτημένος Έμπορος VW | 210.76.47.824-8 | Fax 210.76.47.823 | Ολύμπου 66, 16232 Βύρωνας
Weltweites Auslieferungsplus.

Weltweites Auslieferungsplus.

Hannover – In den ersten zwei Monaten des Jahres lieferte Volkswagen Nutzfahrzeuge 67.000 Fahrzeuge an Kunden in aller Welt aus. Ein Zuwachs von 6,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.